www.cyprus-trekking.com
Dernek
KKTC
                                                                                                                       Association Of Mountaineering  © All Rights Reserved 2006 - 2017
made by ö.akkor
    Yönetim Kurulu: 1. Başkan: Ergün Vudalı 2. Genel Sekreter: Nermin Babacan Tüccaroğlu 3. Sosyal Faaliyetler Sorumlusu: Ahmet Gençaylı 4. Veznedar: Ergül Aktunç 5. Tahsildar: Emete Bürüncük 6. Faal üye: Tunay Yunak 7. Faal üye: Gülsüm Bitta 8. Yedek üye: Ali Yorgancıoğlu 9. Yedek üye: Ali Yönel
Dağcılık Spor Derneği Tüzüğü
>
>
Üye Başvuru Formu
>
Yürüyüşlerde dikkat edilecek hususlar
>
              Denetleme Kurulu: 1. Asil üye: Yıldırım Tosun 2. Asil üye: Ümit Akgönül 3. Asil üye: Enver Sualp 4. Yedek üye: Canev Yönel     Disiplin Kurulu: 1. Asil üye: Osman Z. İlter 2. Asil üye: Aziz Gürpınar 3. Asil üye: Kemal Sunar 4. Yedek üye: Şifa Zeki