www.cyprus-trekking.com
Dernek
KKTC
                                                                                                                       Association Of Mountaineering  © All Rights Reserved 2006 - 2018
made by ö.akkor
    Yönetim Kurulu: 1. Başkan: Halil Dinç Onur 2. Genel Sekreter: Ali Yorgancıoğlu 3. Sosyal Faaliyetler Sorumlusu: Umran Çomunoğlu 4. Veznedar: Ferdağ Keskin 5. Tahsildar: Tunay Yunak 6. Faal üye: Gülsüm Bitta 7. Faal üye: Ecevit Karahüseyin 8. Yedek üye: Hüseyin Güney 9. Yedek üye: Raif Toluk
Dağcılık Spor Derneği Tüzüğü (2017)
>
>
Üye Başvuru Formu
>
Yürüyüşlerde dikkat edilecek hususlar
>
              Denetleme Kurulu: 1. Asil üye: Yıldırım Tosun 2. Asil üye: Ümit Akgönül 3. Asil üye: Enver Sualp 4. Yedek üye: Canev Yönel     Disiplin Kurulu: 1. Asil üye: Osman Z. İlter 2. Asil üye: Aziz Gürpınar 3. Asil üye: Şifa Zeki 4. Yedek üye: Kemal Sunar